Przejazdy przygraniczne w pociągach KŚ i ČD

Bilety z opłatą zryczałtowaną na przejazdy w relacjach: Chałupki – Bohumin oraz Cieszyn – Český Těšin (Czeski Cieszyn). Cena biletu przy zakupie w kasach i u personelu pokładowego KŚ: 2 zł dorośli, 1 zł dzieci w wieku 6-15 lat. Dzieci do lat 6 bezpłatnie.

Bilet na przejazd w jedną stronę ważny jest do godz. 6:00 dnia następnego po dniu jego ważności, natomiast bilet na przejazd tam i z powrotem ważny jest do godz. 24:00 dnia następnego po dniu oznaczonym na bilecie jako pierwszy dzień jego ważności.

Podróżni, którzy zakupili bilet sieciowy dobowy imienny KŚ lub bilet z oferty SilesiaWeekend ze stacją docelową lub początkową Chałupki lub Cieszyn mogą na ich podstawie odbyć przejazd w 2. klasie pociągów Kolei Czeskich do dowolnej stacji na terenie kraju morawsko-śląskiego. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce Tanie podróżowanie do Czech.

 

Bilet Śląski miesięczny

Dla osób korzystających z komunikacji miejskiej KZK GOP (autobus, tramwaj) oraz pociągów KŚ.

 

Bilet Pomarańczowy

Dla osób korzystających z komunikacji miejskiej MZK Tychy na terenie miasta Tychy oraz pociągów KŚ na odcinku Tychy Lodowisko – Katowice Szopienice Pd. Bilety jednorazowe w cenie 5,00 zł (wg taryfy normalnej), ważne 90 min oraz bilety miesięczne w cenie 130,00 zł (wg taryfy normalnej).

 


EKO Bilet P/T/A

Wspólna oferta Kolei Śląskich, KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry uprawniająca do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi i tramwajowymi obsługiwanymi przez KZK GOP, wszystkimi liniami autobusowymi i trolejbusowymi obsługiwanymi przez MZK Tychy, wszystkimi liniami obsługiwanymi przez MZKP Tarnowskie Góry oraz pociągami uruchamianymi przez KŚ. Bilet jest dostępny w trzech wersjach: 6-godzinny (cena 16 zł), 12-godzinny (cena 24 zł) oraz 24-godzinny (cena 38 zł). Nie stosuje się ulg ustawowych.
Ważność biletu jest liczona daty wskazanej przez nabywcę podczas zakupu biletu. EKO Bilet jest biletem na okaziciela. Można go zakupić z wyprzedzeniem 7 dni przed datą planowanej podróży w kasach Kolei Śląskich oraz tzw. Punktach na mieście.

 

▼ Podaj dalej ▼