W przypadku pozostawienia/zagubienia rzeczy w pociągu Kolei Śląskich należy skontaktować się z:

  1. z infolinią o utrudnieniach w kursowaniu pociągów KŚ czynną całodobowo przez 7 dni w tygodniu, numer telefonu: +48 32 428 88 88,
  2. Punktem Rzeczy Znalezionych Kolei Śląskich czynnym od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godz. 7:00 do 15:00, adres e-mail: prz@kolejeslaskie.com,
  3. Biurem Obsługi Klienta czynnym od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godz. 7:00 do 15:00, numery telefonów: +48 32 479 55 55 lub +48 727 030 030, adres e-mail: bok@kolejeslaskie.com,

Rzeczy znalezione w pociągach lub pomieszczeniach spółki Koleje Śląskie przekazywane są do punktu rzeczy znalezionych znajdującego się w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58, budynek B.

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rzeczy nie zgłosi się po nią w ciągu 3 dni od przyjęcia rzeczy do ww. punktu, przekazuje się ją do Biura Rzeczy Znalezionych przy Urzędzie Miasta Katowice prowadzonego przez Starostę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych.

Rzeczy, których nie przyjęło Biuro Rzeczy Znalezionych przy Urzędzie Miasta Katowice prowadzone przez Starostę są komisyjnie likwidowane po upływie 30 dni od ich przyjęcia do Punktu Rzeczy Znalezionych Kolei Śląskich.