„Kolej na Beskidy” – sposób na wakacyjne i jesienne weekendy

Kolej na Beskidy - news prasowy

„Kolej na Beskidy” to nowa oferta, którą dla swoich pasażerów przygotowały m.in. Koleje Śląskie. Za okazaniem biletu kolejowego można bezpłatnie zwiedzać Beskidy z licencjonowanym przewodnikiem.

W ramach specjalnej oferty turystycznej odbędzie się 5 wycieczek. Cztery pierwsze będą odbywać się po górskich szlakach, piąta to podróż po terenie Cieszyna oraz Czeskiego Cieszyna.

Liczba uczestników jednej wycieczki jest ograniczona do 30 osób. O udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń wysłanych na adres mailowy: turysta@turysta.katowice.pl.

Proponowane wycieczki z przewodnikiem w ramach oferty „Kolej na Beskidy”:

  1. 25 czerwca 2016 r. o godzinie 10:30 od stacji ŁODYGOWICE przejście czerwonym i niebieskim szlakiem do stacji BIELKO-BIAŁA MIKUSZOWICE. W programie wycieczki wejście na najwyższy szczyt Beskidu Małego – Czupel, później przejście do schroniska na Magurce Wilkowickiej. Szacunkowy czas trwania wycieczki – 7 godzin*.
  2. 30 lipca 2016 r. o godzinie 10:30 od stacji WISŁA GŁĘBCE przejście niebieskim, czerwonym i zielonym szlakiem z powrotem do stacji WISŁA GŁĘBCE. W programie wycieczki m.in. szczyt Kiczory, schronisko na Stożku, dolina Łabajowa. Szacunkowy czas trwania wycieczki – 8/9 godzin*.
  3. 27 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 od stacji USTOŃ POLANA przejście czerwonym i niebieskim szlakiem do stacji USTOŃ ZDRÓJ. W programie wycieczki wejście na szczyt Czantorii. Szacunkowy czas trwania wycieczki – 8 godzin*.
  4. 24 września 2016 r. od stacji SÓL przejście czerwonym szlakiem do stacji ZWARDOŃ. Godzina rozpoczęcia wycieczki zostanie podana w terminie późniejszym ze względu na aktualizację rozkładu jazdy (4 września). W programie wycieczki wejście na szczyt Rachowiec, przejście do schroniska na Skalance. Szacunkowy czas trwania wycieczki – 8 godzin*.
  5. 15 października 2016 r. od stacji CIESZYN zwiedzanie miasta Cieszyn oraz Czeski Cieszyn do stacji CZESKI CIESZYN. Godzina rozpoczęcia wycieczki zostanie podana w terminie późniejszym ze względu na aktualizację rozkładu jazdy (4 września). W programie wycieczki m.in. Góra Zamkowa, Wenecja Cieszyńska – spacer dawną dzielnicą rzemieślników wzdłuż potoku Młynówka, Starówka: Rynek, Ratusz, Hotel Pod Brunatnym Jeleniem, Studnia Trzech Braci, Teatr w Cieszynie, Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, spacer po Czeskim Cieszynie -Hlavni Trida, Rynek, Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, Ratusz. Szacunkowy czas trwania wycieczki: 8 godzin*.

Przewodnik turystyczny PPTK będzie oczekiwał zgłoszonych uczestników każdorazowo na stacjach kolejowych, na których rozpoczynają się wycieczki.

Partnerami Kolei Śląskich w zakresie nowej oferty są Spółdzielnia Turystyczna „Turysta” oraz Urząd Miasta Wisła.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej oferty, wraz z regulaminem wycieczek, można znaleźć m.in. na stronie http://kolejeslaskie.com/turystyka/.

* czas trwania wycieczki może się zmienić, ponieważ jest to zależne m.in. od warunków atmosferycznych, sił i kondycji uczestników oraz długości organizowanych przerw.