S4: Sosnowiec Główny – Katowice – Tychy Lodowisko

 

Stacja Przesiadki
Sosnowiec Główny
S1
S4
Katowice Szopienice Południowe
S1
S31
S4
Katowice Zawodzie
S1
S31
S4
Katowice
S1
S31
S4
S5
S6
S7
S71
S8
Katowice Brynów
S4
S5
S7
S71
Katowice Ligota
S4
S5
S6
S7
S71
Katowice Piotrowice
S4
S5
S6
S7
S71
Katowice Podlesie
S4
S5
Tychy
S4
S5
S6
Tychy Zachodnie
S4
Tychy Aleja Bielska
S4
Tychy Grota Roweckiego
S4
Tychy Lodowisko
S4