Pociąg nr 40940 relacji Tychy Lodowisko 19:01 – Katowice 19:32 jest opóźniony na odjeździe (delayed on departure) około 20 minut z przyczyn technicznych (opóźnienie wtórne usterki infrastruktury kolejowej). Opóźnienie pociągu może ulec zmianie.