Formularz zgłoszenia skargi lub wniosku

*Imię i nazwisko

*Adres zamieszkania

*Kod pocztowy i miejscowość

*Ulica i numer domu/mieszkania

*Adres e-mail

Numer telefonu

*Przyczyna skargi lub wniosku

Informacje dotyczące przejazdu

Stacja początkowa

Stacja końcowa

Data i godzina przejazdu
:

Numer biletu

*Treść skargi lub wniosku

Załączniki

Dopuszczalna wielkość pojedynczego załącznika to 500 KB

Podane w skardze/wniosku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zrealizowania przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia skargi/wniosku.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

* Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, wyłącznie w celu rozpatrzenia niniejszej skargi/wniosku spółce Koleje Śląskie sp. z o.o.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia niniejszej skargi/wniosku spółce Koleje Śląskie sp. z o.o.

Podróżny ma prawo w każdym czasie zgłosić żądanie, w zakresie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Podróżnego przez KŚ.

Podróżny ma prawo zgłosić żądanie wobec KŚ jako Administratora przetwarzającego dane osobowe Podróżnego w zakresie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczeniach ich przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez KŚ, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które może zostać złożone w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie żądania wobec KŚ jako Administratora danych osobowych Podróżnych należy kierować na adres Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice lub adres email: bok@kolejeslaskie.com.

Każdemu Podróżnemu, którego dane osobowe są przetwarzane przez KŚ przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu.

KŚ stosuje wiążące reguły korporacyjne w postaci Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przetwarzanych przez KŚ, tak aby uniemożliwić nieograniczonej liczbie osób fizycznych dostęp do przetwarzanych przez KŚ danych osobowych Podróżnych.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Podróżnych zawarte są w Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, który to dokument dostępny jest w siedzibie KŚ, oraz na stronie internetowej www.kolejeslaskie.com

* - pole wymagane