Formularz skargi lub wniosku

*Imię i nazwisko

*Adres zamieszkania

*Kod pocztowy i miejscowość

*Ulica i numer

*Adres e-mail

Numer telefonu

*Przyczyna skargi lub wniosku

Informacje dotyczące przejazdu

Stacja początkowa

Stacja końcowa

Data i godzina przejazdu
:

Numer biletu

*Treść skargi lub wniosku

Załączniki

Dopuszczalna wielkość pojedynczego załącznika to 500 KB

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych będzie spółka „Koleje Śląskie" Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, kod 40-074, ul. Raciborska 58. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia niniejszej reklamacji oraz nie będą bez Pana/Pani zgody udostępniane osobom trzecim. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie niniejszej reklamacji.

* Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, wyłącznie w celu rozpatrzenia niniejszej reklamacji spółce Koleje Śląskie sp. z o.o.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia niniejszej reklamacji spółce Koleje Śląskie sp. z o.o.

* - pole wymagane

 

 

▼ Podaj dalej ▼