×

Stan jakości powietrza w naszym regionie to od pewnego czasu „palący” (nomen omen) problem. Według Raportu Światowej Organizacji Zdrowia 33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy leży w Polsce, z czego 10 – w województwie śląskim. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników – przemysł, niska emisja wynikająca z ogrzewania domów i mieszkań poprzez spalanie niskiej jakości paliw, ale także emisja spalin przez samochody.

Szacuje się, że w skali całego kraju transport drogowy odpowiada za ok. 5% wszystkich zanieczyszczeń. Znaczna część spośród tego przypada na ruch samochodów osobowych. Dojeżdżając do pracy czy na studia autem, emitujemy np. znaczne ilości dwutlenku węgla. Transport samochodowy stanowi też jeden z głównych generatorów tlenków azotu - szkodliwych dla zdrowia związków, które dodatkowo odpowiadają również za tworzenie się tzw. ozonu przygruntowego (nazywanego potocznie "złym ozonem"). W bezpośrednim kontakcie jest on toksyczny dla organizmów żywych - szczególne zagrożenie stanowi dla dzieci, ludzi chorych na astmę i osób starszych.

 
Roczna emisja szkodliwych substancji w skali kraju przez samochody osobowe
 

Odsetek szkodliwych substancji emitowanych przez ruch kołowy dodatkowo znacząco wzrasta w przypadku obszarów silnie zurbanizowanych – a do takich niewątpliwie należy aglomeracja górnośląska. W dużych miastach samochody mogą odpowiadać nawet za 40% emisji pyłu PM10 i 20% pyłu PM 2,5.

Na poniższej grafice można zobaczyć porównanie poziomu emisji w przypadku podróżowania pociągiem i autem:

 
Poziom emisji CO2 przy przewozie 1 pasażera na 1 kilometr
 

Są to wyjątkowo szkodliwe substancje, ponieważ ze względu na bardzo niewielkie rozmiary (pył PM 2,5 ma średnicę do 2,5 mikrometrów, a dla porównania - ludzki włos ma grubość od 50 do 90 mikrometrów), są w stanie przenikać głęboko do układu oddechowego. W ten sposób do organizmu człowieka mogą się przedostawać substancje rakotwórcze (w tym m.in. metale ciężkie). Badania Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że długotrwałe narażenie na działanie pyłów zawieszonych skraca życie przeciętnego Polaka o 10 miesięcy.

 
Aglomeracja Górnośląska - średnie stężenia pyłu
 

Wszystko razem sprawia, że spaliny samochodowe mogą powodować takie choroby jak astma, stany zapalne dróg oddechowych, przewlekłe choroby płuc, serca i układu nerwowego. Ekspozycja na spaliny zwiększa również ryzyko zachorowania na nowotwór.

Dlatego tak ważne jest, by wybierać i promować sposoby podróżowania przyjazne dla środowiska – takie jak np. transport kolejowy. Zamieniając samochód na pociąg, dokładamy swoją własną cegiełkę do wspólnego dbania o środowisko i własne zdrowie.
 

Rozwiń aby przeczytać więcej
Rozwiń aby przeczytać więcej
Rozwiń aby przeczytać więcej
Rozwiń aby przeczytać więcej