Debata nad kolejową obwodnicą GOP

W październiku tego roku mieliśmy okazję dwukrotnie wozić pasażerów po na co dzień nieużytkowanej trasie – tzw. kolejowej obwodnicy GOP. Okazuje się, że w przyszłości trasa ta mogłaby na stałe dołączyć do linii obsługiwanych przez KŚ. 8 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się oficjalna konferencja w tym temacie.

W spotkaniu, zainicjowanym przez wicemarszałka Województwa Śląskiego Henryka Mercika, wzięli udział m.in. dyrektor Biura ds. Planowania Strategicznego UMWŚ Katarzyna Łabarzewska, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik oraz prezes Kolei Śląskich Wojciech Dinges.

Kolejowa obwodnica GOP – nazywana również ringiem, ze względu na swój kształt – prowadzi m.in. przez takie miejscowości jak Bytom, Gliwice, Zabrze Makoszowy czy Siemianowice Śląskie. Jednym z głównych punktów do rozmowy nad przywróceniem ruchu pasażerskiego na tej linii stał się organizowany przez nas przejazd specjalny tą trasą, w którym brał udział m.in. wicemarszałek Henryk Mercik. Mieliśmy wówczas okazję przetestować taką relację na nowoczesnym składzie, przejazd obsługiwał bowiem Elf 2. Jak podkreślił podczas konferencji wicemarszałek, udało się wówczas przejechać całą trasę punktualnie i w dobrym tempie.

„Październikowy przejazd dowodzi, że przywrócenie ruchu pasażerskiego na tej linii to nie jest projekt z pogranicza fantazji, lecz realne przedsięwzięcie, możliwe od strony technicznej” – podkreślił Henryk Mercik. „Rozmowy nad uruchamianiem nowych połączeń i przyszłością kolei metropolitalnej są szczególnie istotne, ponieważ to właśnie kolej powinna być kręgosłupem transportu publicznego w Metropolii i całym regionie” – dodał.

Szczegóły założeń projektu kolejowej obwodnicy GOP przedstawił prezes Wojciech Dinges. W prezentacji istotny nacisk został położony na umiejscowienie obecnych przystanków względem aktualnej topografii poszczególnych miast. Aby połączenia na tej linii były atrakcyjne dla większości mieszkańców, niezbędne jest bowiem przesunięcie niektórych przystanków lub stworzenie całkiem nowych. Jako przykłady pojawiły się m.in. takie lokalizacje jak Bytom Szombierki, Ruda Halemba, Ruda Wirek czy Zabrze Północ.

„Odbudowa kolejowej obwodnicy GOP dałaby szansę mieszkańcom co najmniej kilku miast na pozyskanie nowego sposobu dotarcia do pracy czy na uczelnie” – przekonywał Wojciech Dinges. „W szerszej perspektywie mogłoby się to przyczynić również do zmniejszenia korków w Katowicach, drogi zostałyby bowiem odciążone, dzięki temu, że więcej osób docierałoby do centrum aglomeracji pociągami” – tłumaczył.

Kolejnym krokiem w realizacji projektu będzie sporządzenie studium zagospodarowania przestrzennego dla tego projektu. Natomiast Koleje Śląskie chciałyby powtórzyć przejazdy specjalne promujące tę trasę kolejową. Prezes Dinges wstępnie zapowiedział, że dobrą okazją do tego typu wycieczki mógłby być Festiwal Szlaku Zabytków Techniki Industriada.